เครื่องป้อนชามแบบสั่นสะเทือน | เครื่องป้อนแบบยืดหยุ่น | เครื่องป้อนแบบแรงเหวี่ยง

เครื่องป้อนชามแบบสั่นสะเทือน ระบบป้อนแบบยืดหยุ่น และระบบป้อนแบบแรงเหวี่ยงมักใช้ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเพื่อป้อนและปรับทิศทางชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเหล่านี้มักจะรวมเข้ากับกล้อง CCD (อุปกรณ์คู่ชาร์จ) และหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและความสามารถอัตโนมัติ

 1. การประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพ (บูรณาการ CCD):
  • เครื่องป้อนแบบชามแบบสั่นหรือระบบป้อนแบบยืดหยุ่นสามารถรวมเข้ากับกล้อง CCD เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ ในขณะที่ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ไปตามระบบป้อน กล้อง CCD จะสามารถจับภาพของแต่ละชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง ความไม่สอดคล้องกัน หรือการวางแนวที่เหมาะสม
  • ภาพที่ได้รับจากกล้อง CCD สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้อัลกอริธึมการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องหรือตรวจสอบการวางแนวที่ถูกต้องของชิ้นส่วน ชิ้นส่วนที่ผิดพลาดใดๆ สามารถคัดแยกหรือปฏิเสธได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะส่วนประกอบคุณภาพสูงเท่านั้นที่จะดำเนินการต่อไปในกระบวนการผลิต
 2. การประยุกต์ใช้ในการประกอบหุ่นยนต์:
  • เครื่องป้อนแบบชามสั่นสะเทือน ระบบป้อนแบบยืดหยุ่น หรือระบบป้อนแบบแรงเหวี่ยง มักใช้ร่วมกับหุ่นยนต์สำหรับงานประกอบอัตโนมัติ
  • หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดหรืออุปกรณ์ปลายแขนสามารถรับชิ้นส่วนจากระบบป้อนตามการวางแนวและตำแหน่ง ระบบป้อนช่วยให้แน่ใจว่ามีการจ่ายชิ้นส่วนให้กับหุ่นยนต์อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
  • การรวมระบบป้อนเข้ากับหุ่นยนต์ทำให้กระบวนการประกอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดรอบเวลาลง นอกจากนี้ยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบประเภทต่างๆ
 3. การประยุกต์ใช้ในการดำเนินการรับและวาง:
  • เครื่องป้อนแบบชามแบบสั่นสะเทือนหรือระบบป้อนแบบแรงเหวี่ยงมักใช้ในการหยิบและวางซึ่งจำเป็นต้องวางตำแหน่งชิ้นส่วนอย่างแม่นยำ
  • กล้อง CCD สามารถรวมเข้ากับระบบป้อนเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หุ่นยนต์เกี่ยวกับตำแหน่งและทิศทางของชิ้นส่วน ข้อมูลนี้ช่วยให้หุ่นยนต์หยิบชิ้นส่วนจากตัวป้อนและวางในตำแหน่งที่กำหนดในกระบวนการประกอบได้อย่างแม่นยำ
  • การผสมผสานระหว่างระบบป้อน กล้อง CCD และหุ่นยนต์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินการหยิบและวางที่รวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งมีส่วนช่วยในการผลิตโดยรวมและความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิต
 4. การประยุกต์ใช้ในการบรรจุและการคัดแยก:
  • ระบบป้อนยังสามารถรวมเข้ากับบรรจุภัณฑ์และการคัดแยกชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องจัดระเบียบ จัดกลุ่ม หรือบรรจุหีบห่ออย่างมีประสิทธิภาพ
  • กล้อง CCD สามารถตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการวางแนวที่เหมาะสมหรือมีคุณสมบัติเฉพาะก่อนที่จะบรรจุหรือคัดแยก หุ่นยนต์สามารถจัดการชิ้นส่วนตามผลการตรวจสอบ และวางลงในภาชนะบรรจุภัณฑ์หรือถังคัดแยกที่เหมาะสม
  • การบูรณาการระบบป้อนเข้ากับกล้อง CCD และหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุและการคัดแยก ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มปริมาณงาน

เครื่องป้อนแบบยืดหยุ่นร่วมกับหุ่นยนต์และ CCD:

ด้านล่างนี้คือรุ่นเครื่องป้อนชามแบบสั่นบางรุ่น:

กระบวนการผลิตเครื่องป้อนแบบแรงเหวี่ยง:

 • การเตรียมวัสดุ: วัตถุดิบมีการจัดหาและตรวจสอบคุณภาพ พวกเขาผ่านการประมวลผลเพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างที่ต้องการ
 • การก่อสร้างชาม: ส่วนประกอบต่างๆ ได้รับการประกอบตามข้อกำหนดการออกแบบ รวมถึงรูปทรงโถและโครงราง
 • บูรณาการทางกล: เครื่องป้อนโถจะรวมเข้ากับส่วนประกอบทางกล เช่น มอเตอร์และเซ็นเซอร์
 • การทดสอบและสอบเทียบ: ระบบที่ประกอบขึ้นผ่านการทดสอบและสอบเทียบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานและประสิทธิภาพที่เหมาะสม