Vibrační mísový podavač | Flex podavač | Odstředivý podavač

Vibrační miskové podavače, flexibilní podavače a odstředivé podavače se běžně používají v průmyslové automatizaci k efektivnímu podávání a orientaci dílů nebo součástí. Tyto systémy jsou často integrovány s kamerami a roboty CCD (Charge-Coupled Device), aby se zlepšila jejich funkčnost a možnosti automatizace.

 1. Aplikace v řízení kvality (integrace CCD):
  • Vibrační podavače misek nebo systémy flex feeder mohou být integrovány s CCD kamerami pro účely kontroly kvality. Jak se díly pohybují po podávacím systému, CCD kamery mohou snímat obrazy každého dílu, aby zkontrolovaly defekty, nekonzistence nebo správnou orientaci.
  • Obrazy získané z CCD kamer lze analyzovat pomocí algoritmů počítačového vidění pro detekci defektů nebo ověření správné orientace dílů. Jakékoli vadné díly mohou být automaticky vytříděny nebo vyřazeny, což zajistí, že ve výrobním procesu budou pokračovat pouze vysoce kvalitní komponenty.
 2. Aplikace v robotické montáži:
  • Vibrační miskové podavače, flex podavače nebo odstředivé podavače se často používají ve spojení s roboty pro automatizované montážní úlohy.
  • Roboty vybavené chapadly nebo koncovými efektory mohou odebírat díly z podavačů na základě jejich orientace a polohy. Systém podavače zajišťuje konzistentní dodávku dílů do robota, což umožňuje nepřetržitý provoz bez zásahu člověka.
  • Integrace podávacích systémů s roboty zjednodušuje montážní proces, zvyšuje efektivitu a zkracuje doby cyklů. Umožňuje také větší flexibilitu při manipulaci s různými typy dílů nebo komponent.
 3. Aplikace v operacích Pick-and-Place:
  • Vibrační miskové podavače nebo systémy odstředivých podavačů se běžně používají v operacích typu pick-and-place, kde je zásadní přesné umístění dílů.
  • CCD kamery mohou být integrovány se systémem podavače, aby poskytovaly zpětnou vazbu robotovi o umístění a orientaci dílů. Tyto informace umožňují robotu přesně vyzvednout díly z podavače a umístit je na určená místa v procesu montáže.
  • Kombinace podavačových systémů, CCD kamer a robotů zajišťuje rychlé a přesné operace vyjímání a umísťování, což přispívá k celkové produktivitě a konzistenci výrobních procesů.
 4. Aplikace v balení a třídění:
  • Systémy podavačů lze také integrovat do balicích a třídicích aplikací, kde je třeba díly organizovat, seskupovat nebo efektivně balit.
  • CCD kamery mohou kontrolovat součásti z hlediska správné orientace nebo specifických vlastností před jejich zabalením nebo tříděním. Roboti pak mohou s díly manipulovat na základě výsledků kontroly a umísťovat je do vhodných obalových kontejnerů nebo třídicích nádob.
  • Tato integrace podávacích systémů s CCD kamerami a roboty optimalizuje proces balení a třídění, minimalizuje chyby a zvyšuje propustnost.

Níže jsou uvedeny některé modely vibračních podavačů misek:

Výrobní proces odstředivého podavače:

 • Příprava materiálu: Suroviny jsou získávány a kontrolovány na kvalitu. Procházejí zpracováním, aby dosáhly požadované velikosti a tvaru.
 • Konstrukce mísy: Komponenty jsou sestaveny podle konstrukčních specifikací, včetně tvaru mísy a konfigurace dráhy.
 • Mechanická integrace: Podavač misek je integrován s mechanickými součástmi, jako jsou motory a senzory.
 • Testování a kalibrace: Sestavený systém prochází přísným testováním a kalibrací, aby byla zajištěna správná funkčnost a výkon.