Vibračný miskový podávač | Flex podávač | Odstredivý podávač

Vibračné miskové podávače, flexibilné podávacie systémy a odstredivé podávacie systémy sa bežne používajú v priemyselnej automatizácii na efektívne podávanie a orientáciu dielov alebo komponentov. Tieto systémy sú často integrované s kamerami a robotmi CCD (Charge-Coupled Device), aby sa zlepšila ich funkčnosť a možnosti automatizácie.

 1. Aplikácia v kontrole kvality (integrácia CCD):
  • Vibračné miskové podávače alebo flex podávacie systémy môžu byť integrované s CCD kamerami na účely kontroly kvality. Keď sa časti pohybujú pozdĺž podávacieho systému, CCD kamery dokážu zachytiť snímky každej časti, aby skontrolovali chyby, nezrovnalosti alebo správnu orientáciu.
  • Obrázky získané z CCD kamier možno analyzovať pomocou algoritmov počítačového videnia na detekciu defektov alebo overenie správnej orientácie dielov. Akékoľvek chybné diely môžu byť vytriedené alebo odmietnuté automaticky, čím sa zabezpečí, že vo výrobnom procese budú pokračovať len vysokokvalitné komponenty.
 2. Aplikácia v robotickej montáži:
  • Vibračné miskové podávače, flexibilné podávacie systémy alebo odstredivé podávacie systémy sa často používajú v spojení s robotmi na automatizované montážne úlohy.
  • Roboty vybavené chápadlami alebo koncovými efektormi môžu odoberať diely z podávacích systémov na základe ich orientácie a polohy. Systém podávača zaisťuje konzistentný prísun dielov do robota, čo umožňuje nepretržitú prevádzku bez zásahu človeka.
  • Integrácia podávacích systémov s robotmi zefektívňuje montážny proces, zvyšuje efektivitu a skracuje časy cyklov. Umožňuje tiež väčšiu flexibilitu pri manipulácii s rôznymi typmi dielov alebo komponentov.
 3. Aplikácia v operáciách Pick and Place:
  • Vibračné miskové podávače alebo systémy odstredivých podávačov sa bežne používajú v operáciách typu pick-and-place, kde je nevyhnutné presné umiestnenie dielov.
  • CCD kamery môžu byť integrované do podávacieho systému, aby poskytli spätnú väzbu robotovi o umiestnení a orientácii dielov. Tieto informácie umožňujú robotovi presne vyzdvihnúť diely z podávača a umiestniť ich na určené miesta v procese montáže.
  • Kombinácia podávacích systémov, CCD kamier a robotov zaisťuje rýchle a presné operácie vyberania a umiestňovania, čo prispieva k celkovej produktivite a konzistentnosti výrobných procesov.
 4. Aplikácia pri balení a triedení:
  • Podávacie systémy môžu byť tiež integrované do baliacich a triediacich aplikácií, kde je potrebné diely efektívne organizovať, zoskupovať alebo baliť.
  • CCD kamery môžu kontrolovať súčiastky z hľadiska správnej orientácie alebo špecifických prvkov pred ich zabalením alebo triedením. Roboty potom môžu manipulovať s dielmi na základe výsledkov kontroly a umiestniť ich do vhodných obalových kontajnerov alebo triediacich nádob.
  • Táto integrácia podávacích systémov s CCD kamerami a robotmi optimalizuje proces balenia a triedenia, minimalizuje chyby a zvyšuje priepustnosť.

Nižšie sú uvedené niektoré modely vibračných podávačov misiek:

Proces výroby odstredivého podávača:

 • Príprava materiálu: Suroviny sú získavané a kontrolované na kvalitu. Prechádzajú spracovaním, aby dosiahli požadovanú veľkosť a tvar.
 • Konštrukcia misy: Komponenty sú zostavené podľa konštrukčných špecifikácií, vrátane tvaru misy a konfigurácie dráhy.
 • Mechanická integrácia: Podávač misy je integrovaný s mechanickými komponentmi, ako sú motory a snímače.
 • Testovanie a kalibrácia: Zostavený systém prechádza prísnym testovaním a kalibráciou, aby sa zabezpečila správna funkčnosť a výkon.