Akú úlohu zohráva systém CCD Vision pri podávaní a preprave dielov?

Revolúcia v podávaní dielov pomocou systémov CCD Vision pre vyššiu presnosť a efektivitu.

Využite silu CCD Vision Systems na zefektívnenie vašich operácií s čiastočným podávaním. Tieto pokročilé systémy sa integrujú s vibračnými a flexibilnými podávačmi, čím zaisťujú presnú orientáciu dielov, vyraďovanie chybných dielov a optimalizované rýchlosti podávania. Vyskúšajte výhody zvýšenej presnosti, zníženého množstva odpadu a zvýšenej produktivity so systémami CCD Vision.

Aplikácia systému CCD Vision pri podávaní a preprave dielov

Kľúčové výhody CCD Vision Systems pre vibračné podávače

  • Vylepšená orientácia dielov: Zabezpečte konzistentnú orientáciu dielov pre následné procesy.
  • Detekcia a odmietnutie defektu: Odstráňte chybné diely z procesu podávania, čím sa minimalizuje prepracovanie a odpad.
  • Optimalizované rýchlosti kŕmenia: Optimalizujte rýchlosť podávania tak, aby zodpovedala požiadavkám výroby, predchádzajte prekážkam a zaseknutiu dielov.
  • Vylepšená spoľahlivosť procesu: Zvýšte celkovú spoľahlivosť a konzistentnosť procesov.
  • Znížený odpad a náklady: Minimalizujte plytvanie materiálom a súvisiace náklady.
poslať dopyt
Kľúčové výhody CCD Vision Systems pre vibračné podávače
Kľúčové výhody systémov CCD Vision pre flexibilné podávače

Kľúčové výhody systémov CCD Vision pre flexibilné podávače

  • Presná separácia dielov: CCD systémy dokážu presne oddeliť zamotané alebo prekrývajúce sa časti vo flexibilnom podávači, čím sa zabezpečí, že na vyzdvihnutie bude k dispozícii iba jedna časť.

  • Vylepšená flexibilita: Systémy videnia umožňujú rýchle prepínanie medzi rôznymi typmi dielov jednoduchým nastavením kritérií kontroly.

  • Vylepšená manipulácia s dielmi pre zložité tvary: CCD kamery dokážu manipulovať so súčiastkami so zložitou geometriou, ktoré môžu byť náročné na orientáciu s tradičnými konštrukciami vibračných podávačov.

  • Znížená závislosť od mechanických úprav: Systémy videnia môžu kompenzovať menšie odchýlky vo veľkosti alebo orientácii dielov, čím sa minimalizuje potreba častých mechanických úprav podávacej dráhy.

poslať dopyt

Kontaktuj nás