โซลูชั่นการป้อนอาหารที่ยืดหยุ่น SW-530

SW-530 เหมาะสำหรับการคัดกรองวัสดุผิดปกติขนาดใหญ่ เช่น บล็อกของเล่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนโลหะรูปทรงพิเศษ เป็นต้น

หากคุณต้องการทราบราคาระบบการให้อาหารแบบยืดหยุ่น โปรดติดต่อเรา