แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

เครื่องป้อนเชิงเส้นตรงแบบสั่นสะเทือนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับสายการประกอบอัตโนมัติหลายสาย ใช้เพื่อกำหนดทิศทางและป้อนชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไปยังตำแหน่งเฉพาะ ซึ่งหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ สามารถรับชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิต

เครื่องป้อนเชิงเส้นตรงแบบสั่นสะเทือนมีจำหน่ายในขนาดและสไตล์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น แทร็ก ไดเวอร์เตอร์ และเซ็นเซอร์