แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

สายพานลำเลียงลิฟต์แบบฮอปเปอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการขนถ่ายวัสดุ โดยลำเลียงวัสดุจำนวนมากในแนวตั้งได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วยถังที่ฐานเพื่อรับวัสดุและสายพานลำเลียงแบบเอียงหรือแนวตั้งเพื่อลำเลียงขึ้นไป ฮอปเปอร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการป้อนวัสดุที่มั่นคง ในขณะที่การออกแบบของสายพานช่วยให้ยกระดับความสูงได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ