Rozdíl mezi odstředivým podavačem a vibračním mísovým podavačem

Rozdíl mezi odstředivým podavačem a vibračním mísovým podavačem

Odstředivé podavače a vibrační podavače mís se používají ve výrobě a automatizaci k třídění a podávání dílů do výrobních linek. Přesto fungují odlišně a jsou vhodné pro různé aplikace. Zde jsou hlavní rozdíly mezi nimi:

Odstředivé podavače

Úkon:

 • Odstředivé podavače využívají odstředivou sílu generovanou rotujícím diskem k pohybu dílů směrem ven k okraji podavače, kde jsou orientovány a vyrovnány.
 • Díly jsou pak vedeny po dráze, obvykle pomocí vodítek nebo kolejnic, do další fáze procesu.

Aplikace:

 • Vhodné pro vysokorychlostní podávání.
 • Nejlepší pro manipulaci s díly, které jsou lehké a lze je snadno pohybovat odstředivou silou.
 • Často se používá v odvětvích, jako je balení, farmacie a elektronika, kde je rychlost rozhodující.

výhody:

 • Vysokorychlostní provoz, schopný podávat stovky dílů za minutu.
 • Hladká a šetrná manipulace s díly snižující riziko poškození.
 • Tichý provoz ve srovnání s vibračními systémy.

Nevýhody:

 • Omezená flexibilita při manipulaci s různými typy a tvary dílů bez výrazných úprav.
 • Obecně složitější a nákladnější na návrh a stavbu.
 • Vyžaduje přesnější nastavení a údržbu.
odstředivé podavače

Vibrační mísová podavače

Úkon:

 • Vibrační podavače mís používají elektromagnetické vibrace k pohybu dílů po spirálové dráze uvnitř mísy.
 • Vibrace způsobují, že se díly pohybují kontrolovaným způsobem, což umožňuje třídění, orientaci a podávání.

Aplikace:

 • Vhodné pro širokou škálu dílů, včetně malých, jemných a nepravidelně tvarovaných předmětů.
 • Běžně se používá v automobilovém, elektronickém, farmaceutickém a obalovém průmyslu.

výhody:

 • Vysoce univerzální a zvládne širokou škálu tvarů a velikostí dílů.
 • Snadné nastavení a přizpůsobení pro různé části výměnou nástrojů.
 • Obecně nižší cena a jednodušší konstrukce ve srovnání s odstředivými podavači.

Nevýhody:

 • Nižší rychlost podávání ve srovnání s odstředivými podavači.
 • Může být hlučnější kvůli vibracím.
 • Díly se mohou vlivem vibrací více opotřebovávat.
vibrační mísový podavač

souhrn

 • Odstředivé podavače: Nejlepší pro vysokorychlostní aplikace s lehkými součástmi, které nabízejí hladký a tichý provoz, ale s omezenou flexibilitou a vyššími náklady.
 • Vibrační podavače misek: Všestrannější a adaptabilní pro různé části, vhodný pro širší rozsah aplikací, ale pomalejší a potenciálně hlučnější.

Swoer může přizpůsobit vibrační podavač mísy zvukotěsným krytem, který může do značné míry snížit hluk, jak je znázorněno níže:

získat cenovou nabídku zdarma

Napsat komentář