Zobrazuje sa všetkych 5 výsledkov

Systémy CCD videnia sú typom systému strojového videnia, ktorý využíva CCD kamery na snímanie obrázkov a údajov. CCD kamery sú polovodičové elektronické zariadenia, ktoré premieňajú svetlo na elektrický signál. Tento signál potom spracuje počítač, aby získal informácie o obrázku, ako je veľkosť, tvar a poloha objektov.

CCD systémy videnia sa bežne používajú v rôznych aplikáciách, vrátane:

Kontrola: Systémy CCD videnia sa môžu použiť na kontrolu výrobkov na chyby. Môžu sa napríklad použiť na kontrolu potravín, či neobsahujú nečistoty, alebo na kontrolu chýb pri spájkovaní elektronických súčiastok.
Triedenie: Systémy CCD videnia možno použiť na triedenie produktov na základe ich charakteristík. Môžu sa použiť napríklad na triedenie ovocia a zeleniny podľa veľkosti alebo na triedenie častí podľa farby.
Robotika: Systémy CCD videnia možno použiť na vedenie robotov. Môžu sa napríklad použiť na pomoc robotom pri vyberaní a umiestňovaní predmetov alebo na pomoc robotom pri navigácii okolo prekážok.
CCD systémy videnia sú všestranným a výkonným nástrojom, ktorý možno použiť na zlepšenie účinnosti a kvality v širokej škále aplikácií.